Sorumluluk Reddi

Aradınız
Arama Yap
Recent Posts

Mutfak Senin Sorumluluk Reddi

Mutfak Senin sitesinde/hizmetlerinde bulunan veya bunlar aracılığıyla sağlanan bilgiler, yazılımlar, ürünler ve hizmetler yanlışlıklar veya yazım hataları içerebilir.

Mutfak Senin sitesinde/hizmetlerinde ve buradaki bilgilerde periyodik olarak değişiklikler yapılır. Mutfak Senin ve/veya ilgili tedarikçileri, Mutfak Senin sitesinde/hizmetlerinde herhangi bir zamanda iyileştirme ve/veya değişiklik yapabilir. Mutfak Senin siteleri/hizmetleri aracılığıyla alınan tavsiyelere kişisel, tıbbi, yasal veya finansal kararlar için güvenilmemeli ve durumunuza uygun özel tavsiyeler için uygun bir profesyonele danışmalısınız.

Mutfak Senin (www.mutfaksenin.com) ve/veya ilgili tedarikçileri, içinde yer alan bilgilerin, yazılımların, ürünlerin, hizmetlerin ve ilgili grafiklerin uygunluğu, güvenilirliği, kullanılabilirliği, güncelliği, virüs veya diğer zararlı bileşenlerin eksikliği ve doğruluğu hakkında herhangi bir amaç için Mutfak Senin siteleri/hizmetleri hiçbir beyanda bulunmaz. Bu tür tüm bilgiler, yazılımlar, ürünler, hizmetler ve ilgili grafikler, herhangi bir garanti olmaksızın “olduğu gibi” sağlanmaktadır. Mutfak Senin ve/veya ilgili tedarikçileri işbu belgeyle, tüm zımni garantiler ve satılabilirlik koşulları, belirli bir amaca uygunluk, ustaca çaba, unvan ve gayri meşru koşullar dahil olmak üzere bu bilgiler, yazılımlar, ürünler, hizmetler ve ilgili grafiklerle ilgili tüm garantileri ve koşulları ve ihlalleri reddeder.

Bu site, üçüncü şahıslar tarafından işletilen diğer web sitelerine (“Bağlantılı siteler”) bağlantılar içerebilir. Bağlantılı bir siteyi ziyaret etmek için bir bağlantıya tıkladığınızda, Mutfak Senin logosunu, reklamları ve/veya Mutfak Senin tarafından seçilen diğer içeriği içeren bir çerçevenin görünebileceğini kabul edersiniz. Mutfak Senin ve sponsorlarının bağlantılı siteyi ne onayladığını ne de bağlantılı olduğunu ve bağlantılı herhangi bir sitenin herhangi bir içeriğinden veya bir bağlantı sitesinde bulunan herhangi bir bağlantıdan veya bu sitelerdeki herhangi bir değişiklik veya güncellemeden sorumlu olmadığını kabul edersiniz. Ayrıca, Mutfak Senin’in bu bağlantıları size yalnızca kolaylık sağlamak amacıyla sağladığını da kabul etmektesiniz.

İletimlerinize veya verilerinize, gönderilen veya alınan veya gönderilmeyen veya alınmayan herhangi bir materyal veya veriye veya Mutfak Senin /hizmet aracılığıyla girilen işlemlere yetkisiz erişim veya bunların değiştirilmesinden Mutfak Senin’in sorumlu olmayacağını özellikle kabul edersiniz. Mutfak Senin’in herhangi bir başka tarafın tehdit edici, karalayıcı, müstehcen, saldırgan veya yasa dışı içerik veya davranışlarından veya fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere başkalarının haklarının ihlal edilmesinden sorumlu veya yükümlü olmadığını özellikle kabul edersiniz. Mutfak Senin’in herhangi bir üçüncü şahıs tarafından bir site/hizmet kullanılarak gönderilen ve/veya dahil edilen hiçbir içerikten sorumlu olmadığını özellikle kabul edersiniz.

Mutfak Senin, web sayfalarındaki hiçbir reklamcıyı/reklam verenin içeriğini hiçbir şekilde desteklemez. Bu nedenle, güvenip buna göre işlem yapmadan önce lütfen tüm bilgilerin doğruluğunu kendi başınıza doğrulayın. Mutfak Senin, reklamın içeriğine güvenmenizden kaynaklanan dolaylı zararlardan sorumlu veya yükümlü olmayacaktır.

Bu anlaşma Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir. Mutfak Senin sitelerinin/hizmetlerinin kullanımından kaynaklanan veya bunlarla ilgili tüm ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti, İstanbul’daki mahkemelerin münhasır yargı yetkisine ve mahkeme yerine gayri kabili rücu olarak rıza göstermektesiniz. Mutfak Senin sitelerinin/hizmetlerinin kullanımı, bu paragraf dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu hüküm ve koşulların tüm hükümlerini yürürlüğe koymayan herhangi bir yargı alanında izinsizdir. Mutfak Senin’in, bağlı kuruluşlarını, bağlı kuruluşlarını, memurlarını ve çalışanlarını, herhangi bir üçüncü şahıs tarafından herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanımınız veya davranışınız nedeniyle ileri sürülen herhangi bir iddia, talep veya zarardan (makul avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) tazmin etmeyi ve masun tutmayı Mutfak Senin siteleri/hizmetleri için kabul ediyorsunuz. Mutfak Senin, içeriği de dahil olmak üzere sizinle veya Mutfak Senin sitelerini/hizmetlerini kullanımınızla ilgili her türlü kişisel bilgiyi ifşa etme hakkını saklı tutar,

  • Yasal gerekliliklere uymak veya yasal sürece uymak;
  • Mutfak Senin veya bağlı şirketlerinin haklarını veya mülkiyetini korumak ve savunmak;
  • Üyelerinin veya başkalarının çıkarlarını korumak için hareket eder. Mutfak Senin’in bu anlaşmanın yerine getirilmesi mevcut yasalara ve yasal sürece tabidir ve bu anlaşmada yer alan hiçbir şey Mutfak Senin’in sitelerini/hizmetlerini veya sağlanan bilgileri kullanımınızla ilgili hükümet, mahkeme ve kolluk kuvvetleri taleplerine veya gereksinimlerine uyma hakkını ihlal etmez. Bu tür kullanımla ilgili olarak Mutfak Senin tarafından toplanmış veya toplanacaktır.

Bu sözleşmenin herhangi bir bölümünün, yukarıda belirtilen garanti feragatnameleri ve sorumluluk sınırlamaları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, yürürlükteki yasalar uyarınca geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilirse, geçersiz veya uygulanamaz hükmün yerini geçerli, uygulanabilir bir hüküm almış sayılacaktır. Orijinal hükmün amacına en yakın olanı ve sözleşmenin geri kalanı yürürlükte kalmaya devam edecektir. Burada aksi belirtilmedikçe, bu sözleşme Mutfak Senin siteleri/hizmetleri ile ilgili olarak kullanıcı ve Mutfak Senin arasındaki anlaşmanın tamamını teşkil eder ve Mutfak Senin ile ilgili olarak kullanıcı ile Mutfak Senin arasında elektronik, sözlü veya yazılı tüm önceki veya eşzamanlı iletişim ve tekliflerin yerine geçer.

Herhangi bir açıklama için lütfen iletişime geçin